Regulamin Serwisu zapisy.inessport.pl

 

1. Dane podstawowe:

1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu zapisy.inessport.pl. Każdy Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

2. Firma inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka właściciel Serwisu zapisy.inessport.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu zapisy.inessport.pl obowiązuje niniejszy regulamin.

3. Firma inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników swojego serwisu.

2. Definicje:

1. Administrator – firma inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka.

2. Serwis – oznacza stronę zapisy.inessport.pl.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu.

4. Organizator – instytucja, stowarzyszenie, firma bądź inna forma prawna będąca organizatorem imprezy sportowej.

5. Biuro zawodów – miejsce (wskazane przez Organizatora w regulaminie imprezy), w którym odbywa się weryfikacja danych Użytkowników, którzy zarejestrowali się na Imprezę za pośrednictwem Serwisu.

6. Impreza sportowa – wydarzenie sportowe, w którym występuje Organizator oraz Uczestnik.

7. Konto – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający zgłoszenie na imprezy sportowe realizowane przez Administratora lub Organizatora.

8. Rejestracja Użytkownika– wypełnienie przez Użytkownika formularza zawierającego wszystkie niezbędne dane wymagane do założenia Konta w Serwisie.

9. Formularz zgłoszeniowy – miejsce, w którym użytkownik uzupełnia dodatkowe informacje na potrzeby konkretnej Imprezy sportowej.

3. Rejestracja w Serwisie

1. Celem Serwisu jest usprawnienie rejestracji zawodników na Imprezy sportowe oraz pracy biura zawodów w dniu rozgrywania Imprez sportowych, przygotowania i opublikowania poprawnych wyników Imprez sportowych.

2. Każdy użytkownik zakładając konto w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji e-mail, powiadomień związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wiadomości dotyczących Imprez sportowych, na które Użytkownik wypełnił Formularz zgłoszeniowy.

3. Wysłanie Formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika na Imprezę sportową oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i akceptuje regulamin Imprezy sportowej dostępny na stronie internetowej Organizatora. Firma inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka występuje zazwyczaj jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.

4. Po dokonaniu Rejestracji, do Użytkownika zostanie wysłany mail z linkiem, w celu potwierdzenia założenia Konta.

5.Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe.

6. Administrator w przypadku stwierdzenia, iż Konto Użytkownika zawiera nieprawdziwe dane bądź jest niezgodne z regulaminem, może je zablokować lub usunąć.

4. Usunięcie konta w serwisie

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w Serwisie. Aby tego dokonać należy z adresu e-mail, na który założone jest Konto, które ma być usunięte, wysłać maila na adres: platnosci@inessport.pl w treści umieszczając wyraźną prośbę o usunięcie tego Konta. Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane z innego adresu e-mail, niż ten na który zostało założone Konto – konieczna będzie dodatkowa weryfikacja (sposób weryfikacji zostanie przesłany w odpowiedzi na maila).

2. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięcie wszystkich danych użytkownika. Ze względu na konieczną integralność danych dotyczących wyników przeszłych wydarzeń, część danych musi pozostać w serwisie (imię, nazwisko, rok urodzenia, w niektórych wypadkach również miejscowość czy klub).

3. Na prośbę użytkownika dane wskazane w pkt. 2 mogą zostać zanonimizowane. Zastosowanie ma tutaj procedura opisana w pkt. 1.

5. Informacje w formularzach.

1. Serwis gromadzi dane podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach.

2. Serwis może zapisywać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).

3. Dane Rejestracyjne (profilowe) są używane wyłącznie do:

  • uzupełnienia Formularza zgłoszeniowego na Imprezę sportową o dane profilowe (imię, nazwisko, itp.),
  • wysyłania newsletterów (o ile użytkownik zaznaczył chęć ich otrzymywania),
  • celów statystycznych.

4. Operator serwisu oświadcza, iż dane Rejestracyjne (profilowe) nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w poprzednim punkcie. W szczególności nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

5. Dane z Formularzy zgłoszeniowych do Imprez sportowych mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (m.in. proces płatności, organizacji Imprezy sportowej np. przygotowania wyników, dyplomów).

6. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania Rejestracji w Serwisie lub zapisania się na daną Imprezę sportową.

6. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest inesSport Agnieszka Wolska - Sobecka.

2. Użytkownicy, zakładający Konto w Serwisie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Serwisu przez Administratora, osoby i firmy współpracujące z Administratorem oraz Organizatora Imprezy sportowej, na którą się zapisują, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3. Każdemu Użytkownikowi w odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują wszystkie prawa wynikające z postanowień RODO, opisane szczegółowo w Polityce Informacyjnej

7. Cookies (Ciasteczka)

1. Serwis umieszcza i zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej zapisy.inessport.pl

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Użytkownika. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

8. Reklamacje:

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu zapisy.inessport.pl.

2. Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji do Serwisu bądź Imprezy sportowej.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: platnosci@inessport.pl.

9. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada za zgodność informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu poprzez dostępne dla nich Formularze.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.

3. Korespondencja Użytkowników z Administratorem Serwisu powinna być prowadzona za pomocą poczty elektronicznej.

4. inesSport zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, które obejmują w szczególności: zmianę przepisów prawa, wystąpienie okoliczności, z których będzie wynikało, że dane postanowienie Regulaminu narusza przepisy prawa, zmianę funkcjonalności Serwisu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail.

5. Regulamin oraz Usługa podlegają powszechnie obowiązującym przepisom polskiego prawa.

6. Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

Regulamin elektronicznych płatności:

1. O dostępności funkcji płatności elektronicznych decyduje Organizator Imprezy sportowej.

2. Po wysłaniu przez Użytkownika Formularza zgłoszeniowego do Imprezy sportowej, system automatycznie skieruje Użytkownika na platformę płatności elektronicznych, z podaną właściwą kwotą do zapłaty.

3. Użytkownik nie może samoczynnie dokonywać jakichkolwiek zmian w treści przelewu wygenerowanego przez system Przelewy24. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści przelewu, środki nie zostaną przekazane na konto odbiorcy, a tym samym udział Użytkownika w wybranej Imprezie sportowej nie zostanie opłacony.

4. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora Przelewy24 na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.

5. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona mailem, a zgłoszenie Użytkownika do Imprezy sportowej będzie oznaczone jako opłacone.

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne

Pomiar czasu w Łodzi - od tego zaczynaliśmy, teraz swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie przeprowadzi pomiar czasu na zawodach sportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!