Zapisy online

Formularz zgłoszenia

8. Bieg Małego Fabrykanta

2018-08-25 Łódź

Maksymalna ilość miejsc startowych 250. Do tej pory zapisało się 244 zawodników., 105 kobiet , 139 mężczyzn,
  • W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 15 zł.
  • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
  • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
  • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
Formularz zgłoszenia zawodnika: 

Opcje:

*1) Oświadczenie dziecięce

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zawodów i Klauzulą informacyjną oraz jestem świadomy postanowień Regulaminu, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne