Zapisy online

Formularz zgłoszenia

V Wiosenny Cross Domaniewicki

2019-05-26 Domaniewice

Do tej pory zapisało się 5 zawodników (2 kobiet , 3 mężczyzn).

Opcje:

*1) Konkurencja
*2) Oświadczenie 1 - V Wiosenny Cross Domaniewicki

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Domaniewice i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ASIK w Domaniewicach, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r. pod nazwą V Wiosenny Cross Domaniewicki, oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.

*3) Oświadczenie 2 - V Wiosenny Cross Domaniewicki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym oświadczeniu na potrzeby realizacji zawodów sportowych V Wiosenny Cross Domaniewicki i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną.

*4) Oświadczenie 3 - V Wiosenny Cross Domaniewicki

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów V Wiosennego Crossu Domaniewickiego, podmioty współpracujące z Organizatorami oraz obecne na zawodach media w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne