Zapisy online

Formularz zgłoszenia

IX RYKOwisko ULTRA Trail - Szybkie Badyle

2023-05-27 Gorzewo

Maksymalna ilość miejsc startowych 300. Do tej pory zapisało się 154 zawodników (43 kobiet , 111 mężczyzn) w tym 134 z opłaconym wpisowym.

Opcje:

*1) Awaryjny numer telefonu (ICE)
*2) Data urodzenia
*3) Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w krosowych biegach długodystansowych

Klasyfikacja Mistrzostw odbywa się tylko na dystansie 36 km i może wziąć w niej udział każda osoba zrzeszona w ZHP.

*4) Oświadczenie IX RYKOwisko ULTRA Trail

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, iż biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność. Jestem odpowiednio przygotowana/y do wysiłku podczas biegu oraz zgodnie z moją obecną wiedzą nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w terenowych biegach długodystansowych. Zapoznałam/em się z regulaminem, całkowicie go akceptuję i zobowiązuje się go przestrzegać. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności do zdjęć i materiałów wideo. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka oraz Organizatora zawodów.

Usługi dodatkowe
  • Nocleg

    25.00 PLN

    Cena za nocleg wynosi 25 zł/osobę/noc.

    Zawodnik może wykupić nocleg również dla innej osoby. W tym celu musi dodać do koszyka kolejny nocleg.

Wybrane dodatki:

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne

Pomiar czasu w Łodzi - od tego zaczynaliśmy, teraz swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie przeprowadzi pomiar czasu na zawodach sportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!