Zapisy online

II Dycha z hakiem w Borowinach

2017-09-09 Borowiny k.Skierniewic

Maksymalna ilość miejsc startowych 200. Do tej pory zapisało się 66 zawodników., 17 kobiet , 49 mężczyzn,

Opcje:

*1) Mieszkaniec Gminy Skierniewice
*2) Klasyfikacja Strażaków
*3) Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach organizacyjnych Biegu „II Dycha z hakiem w Borowinach” (uczestnictwo w Biegu, obsługa administracyjna i medyczna, promocja, relacja z Biegu, klasyfikacja wyników), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć lub filmów w prasie, internecie, telewizji i nośnikach reklamowych innego typu, w celach marketingowych i promocyjnych związanych z Biegiem „II Dycha z hakiem w Borowinach”. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo.

*4) Oświadczenie

Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) przez firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka oraz Organizatora zawodów. Zapoznałem się z regulaminem, znam jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne jest w godzinach 9:00 - 16:30