Zapisy online

ATLAS 3. BIEG NA WZNIESIENIACH 2017 - BIEGI DLA DZIECI

2017-10-01 Plichtów

Maksymalna ilość miejsc startowych 100. Do tej pory zapisało się 61 zawodników., 21 kobiet , 40 mężczyzn,

Formularz zgłoszenia zawodnika: 

Opcje:

*1) Oświadczenie biegi dla dzieci

Ja jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w biegu. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Biegu oraz jestem świadomy jego postanowień, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do biegu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) przez Organizatora oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska - Sobecka.

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne jest w godzinach 9:00 - 16:30